Hemsidor

Hemsidor

Hemsidan är ditt digitala ansiktet utåt.

Hemsidan är ofta ditt prospekts första kontakt med dig. Innehållet och upplevelsen kan vara den avgörande faktorn för om det blir affär eller inte.

Webbax erbjuder hemsidor för mindre företag. Vi kan också hjälpa dig att driva trafik till din hemsida genom slagkraftiga kampanjer med Facebook-annonser.

Vad en bra hemsida bör innehålla

Smakfull Webdesign

När man förmedlar information om sig själv och sitt varumärke finns det vissa saker man kan göra för att få budskapet att nå fram lättare. Det är där design kommer in i bilden. Bra design hjälper.

profesionella bilder

Bra bilder är historieberättande, väl planerade och har ett tydligt mål när de tas. Bra bilder kan utgöra skillnaden för vad besökaren bildar för uppfattning om ditt varumärke.

korta Texter

Texten är hemsidans grundsten. Det krävs kunskap och erfarenhet för att producera slagkraftiga och korta texter som behåller läsarens fokus samtidigt som den förmedlar all nödvändig information.

ordentlig Infrastruktur

En snygg hemsida med catchiga texter och bra bilder är inte värd mycket om den är långsam, ligger nere eller inte fungerar alls. Ordentlig infrastruktur resulterar i en snabb hemsida och det märker besökaren.